Link-Team

Linkteam Hire Web developer client
Dedicated Team of Experts Web Development

„Кариера“Три години напредни HR решенија на македонскиот пазар

Кариера Thrivity

Образованието е голема страст за тимот на Thrivity, што доведе до создавање на Thrivity Activator – планер за личен и професионален развој, бесплатни обуки за невработени лица во нивниот Центар за кариера и бесплатни обуки за студенти во рамките на соработката. со УКИМ (Универзитет Св. Кирил и Методиј во Скопје). Претставниците на Thrivity објаснуваат дека […]